Notícies

Totes les notícies

Junts per Catalunya proposa aixecar la moratòria en les restriccions de la Zona de Baixes Emissions al transport de mercaderies

El Grup Municipal també defensa una moratòria de dos anys per a les motos, excloure els vehicles de venda ambulant i motos i cotxes clàssics, i permetre també circular els vehicles que acreditin modificacions que els permeten contaminar menys

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a Barcelona proposa aixecar la moratòria en les restriccions de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) al transport de mercaderies progressivament i a partir d’estudis d’impacte per sectors. Junts per Catalunya defensa també en les al·legacions a l’Ordenança que regula la ZBE una moratòria de dos anys per a les motos, excloure els vehicles de venda ambulant i motos i cotxes clàssics, i permetre també circular els vehicles que acreditin modificacions que els permeten contaminar menys.

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a Barcelona està a favor de la ZBE, un projecte que es fa amb l’impuls del Govern de la Generalitat i de la Conselleria de Territori, i d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana i els municipis de l’Hospitalet, Cornellà i Esplugues de Llobregat. A partir de l’1 de gener de 2020, per una àrea protegida de més de 95 km quadrats no podran circular-hi els vehicles que no disposin del distintiu ambiental de la DGT. Es tracta d’una mesura per lluitar contra la contaminació de l’aire provinent dels vehicles a motor i per a protegir, així, la salut de les persones.

 

Com ha explicat avui en roda de premsa Artadi, Junts per Catalunya està plenament d’acord amb l’esperit de l’avantprojecte d’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona: apaivagar les emissions contaminants, millorar la qualitat de l’aire i pacificar la mobilitat a Barcelona, però entén que caldria modular algunes de les mesures recollides al text de l’ordenança.

 

En aquest sentit, Artadi ha exposat que Junts per Catalunya entén prioritari pacificar el transit de vehicles privats de manera racional i progressiva, per reduir la contaminació i guanyar espai pels vianants, “però entenem que cal tenir present i haver estudiat en profunditat les possibles externalitats negatives i les alternatives reals de transport públic que s’estan oferint des de les diferents administracions, especialment la situació de col·lapse que pateix Rodalies per la manca d’inversions per part del govern de l’Estat”. En aquest sentit, Artadi ha assegurat que “serem molt exigents amb el govern de Barcelona i el futur de l’Estat espanyol, que són del mateix color, perquè compleixin amb els diferents compromisos amb Catalunya i la seva capital sobre la millora de les infraestructures viàries i ferroviàries, que avui és una de les principals causes que impedeixen una lluita eficient contra la contaminació i fer front a l’emergència climàtica”.

 

Les al·legacions presentades, segons Elsa Artadi, “tenen per objectiu conciliar els objectius del fons de l’ordenança, amb la realitat del dia de la ciutat i proposar mesures que permetin una major conciliació de les diferents necessitats que té la pròpia ciutat o col·lectius concrets que s’hi mouen perquè l’aplicació de la mateixa sigui ben eficient i tingui els efectes positius que persegueix”.

 

AL·LEGACIÓ 1: Incorporar al projecte més estudis predictius per avaluar l’efectivitat real de les restriccions que comporta l’entrada en vigor de la ZBE i també d’una memòria d’avaluació de l’impacte econòmic i social sobre els col·lectius i els sectors econòmics afectats.

A parer de Junts per Catalunya, l’avantprojecte actual no incorpora estudis seriosos sobre els efectes reals que tindrà l’entrada en funcionament de les Zones de Baixes Emissions i les restriccions de trànsit. No s’ha calculat ni aproximadament quin és el potencial de reducció d’emissions que s’aconseguirà; o com afectaran les restriccions a la redistribució modal del trànsit, ni quin potser l’increment de l’adquisició de vehicles nous… Igualment, proposa completar l’expedient amb una memòria d’avaluació d’impacte econòmic i social més acurada.

 

Amb més estudis, amb més informació s’aconseguirà més efectivitat, s’evitarien possibles resultats contraris als objectius que s’ha fixat la ZBE, i permetria també fixar millor els criteris per aplicar excepcions a les restriccions de circulació pel que fa a col·lectius especials.

 

AL·LEGACIÓ 2: Proposa una moratòria de dos anys per a les motocicletes; i al mateix temps endegar un Pla per afavorir l’electrificació dels vehicles de dues rodes i estendre els punts de recàrrega.

Es proposa aplicar una moratòria de dos anys al sector de la motocicleta, perquè la seva contribució a la bona salut de la mobilitat a Barcelona és molt elevada i per tant el seu tractament no pot estar estandarditzat. Igualment proposa acompanyar la moratòria amb la posada en marxa d’un pla per afavorir l’electrificació de la flota de vehicles de dues rodes i també un pla per estendre de manera exponencial els punts de recàrrega.

 

AL·LEGACIÓ 3: Proposa mantenir la moratòria pels vehicles de transport de mercaderies de manera indefinida, i vincular la seva incorporació progressiva a les restriccions que estableix la ZBE al resultat d’un estudi sobre l’impacte econòmic i social de l’aplicació de l’ordenança.

La justificació d’aquesta al·legació està directament vinculada al que proposa la primera al·legació. El sector de la distribució de mercaderies  és importantíssim per a la ciutat, com a proveïdor de serveis i garant de que es cobreixen les necessitats de la ciutadania, i no s’hi pot incidir sense realitzar un estudi ben acurat de l’impacte que tindran les restriccions. Junts per Catalunya proposar fer-ho bé, fer-ho a poc a poc, analitzant cada sector perquè no quedi cap àmbit descobert: transports de cabals, refrigerats…

 

AL·LEGACIÓ 4: Proposa aixecar la restricció per als vehicles de transport col·lectiu de persones en casos excepcionals com declaracions d’episodis mediambientals, increments d’usuaris per incidències en altres serveis de transport de viatgers o en casos de força major.

I per la importància i eficiència que suposen els vehicles de transport col·lectiu en el conjunt de la mobilitat de la ciutat, a més de proposar aquest conjunt d’excepcions, també incorpora aquesta al·legació una nova disposició addicional que també demana que: els titulars de vehicles de transport col·lectiu de més de 8 persones que prestin serveis de transport públic, així com els titulars de vehicles que presten serveis mèdics i funeraris, podran presentar davant l’òrgan competent de l’Ajuntament de Barcelona una declaració responsable que contingui el compromís de renovació de la flota de vehicles de la seva titularitat que circuli per la ZBE durant l’any 2020, i així podran gaudir d’una excepció de l’aplicació de les disposicions d’aquesta disposició fins el 31 de desembre de 2023.

 

AL·LEGACIONS 5 i 6: Proposa decretar l’excepció en la restricció de circulació als vehicles de venda ambulant, i al Parc de vehicles (cotxes i motos) clàssics.

Els vehicles adaptats per a la venda ambulant estan especialment dissenyats per ser punts de venda en si mateix, amb carrosseries construïdes ad-hoc i períodes d’amortització molt més llargs que els vehicles comercials convencionals; i també la majoria del temps estan aturats en tant que funcionen com a punt de venda.

 

Els vehicles clàssics, motos i cotxes, tenen en bona part un valor patrimonial i històric, i representen una manera de ser i de fer de la ciutat, de la societat que cal ajudar a preservar. La producció d’emissions d’aquests vehicles en dies feiners s’intueix residual, però prohibir-los circular dificulta en bona part les activitats de les associacions que promouen aquest sector.

 

AL·LEGACIÓ 7: Proposa decretar l’excepció en la restricció de circulació als vehicles que puguin acreditar que, tot i el seu etiquetatge, per les millores fetes al vehicle, no esdevenen contaminants.

És una al·legació que Junts per Catalunya ha presentat davant les peticions de molts col·lectius i sectors econòmics que reclamen tenir també l’opció de que si realitzen o han realitzat una modificació, reforma o actualització del vehicle, amb la instal·lació de filtres per exemple o altres, i acrediten davant l’administració que contaminen menys i estan dins dels estàndards que certifiquen les categories que sí poden circular, se’ls permeti fer-ho.

 

AL·LEGACIÓ 8: Proposa que les modificacions futures d’aquesta ordenança es debatin tècnicament i en primera instancia a la Comissió Informativa amb competències sobre mobilitat i, posteriorment l’aprovi el Consell Plenari.

 

 

 

 

Barcelona, 2 de desembre de 2019

Darreres notícies

Formacions polítiques i entitats independentistes denuncien que l’Estat espanyol segueix incomplint els dictàmens de l’ONU que exigeixen l’alliberament dels presos polítics un any després de la seva publicació

Els dictàmens van ser fruit d’una acció conjunta i coordinada entre l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i les …

Més informació

Els diputats de Junts per Catalunya han donat un total de 52.600 euros a projectes per fer front a la Covid-19

Els diputats de Junts per Catalunya han donat un total de 52.600 euros a projectes per fer front …

Més informació

Junts per Catalunya aposta per una transformació massiva del sector de l’automòbil i polítiques sòlides que facilitin la innovació i transferència de coneixement

Glòria Freixa demana a l’estat espanyol que escolti les organitzacions internacionals quan adverteixen de la vulneració de drets …

Més informació

Segueix-nos