Avís legal

Titularitat

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que el domini juntspercatalunya.cat està registrat a favor de la coalició electoral Junts per Catalunya, amb domicili a Barcelona (08037), al carrer Provença, número 339, i NIF Núm. V67110585.

 

Condicions d’ús de la pàgina web

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el disposat en aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.

Aquesta pàgina web i tots els seus continguts –inclosos els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material– són propietat de la coalició Junts per Catalunya, si no s’indica el contrari.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecta a les condicions següents:

 

Condicions de registre d’usuari

 

Exclusió de responsabilitat

La coalició Junts per Catalunya no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquesta pàgina web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquesta pàgina web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

La coalició Junts per Catalunya no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i pàgines externes.

La coalició Junts per Catalunya no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la pàgina web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.

La coalició Junts per Catalunya no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari o usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

 

Comentaris

Les persones usuàries de la pàgina web podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook i Twitter. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda a la pàgina web són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat de la coalició Junts per Catalunya.

La coalició Junts per Catalunya no subscriu els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web, i per tant, la coalició Junts per Catalunya queda exclosa, expressament, de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.

 

Continguts

Les persones usuàries de la pàgina web podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que amb independència de què aquests continguts siguin publicats, la coalició Junts per Catalunya no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.

L’usuari o usuària que hagi enviat continguts a la pàgina web seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor de la coalició Junts per Catalunya. En el moment de carregar o publicar continguts a la pàgina web, l’usuari o usuària està atorgant a favor de la coalició Junts per Catalunya una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats a la pàgina web.

L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. La coalició Junts per Catalunya no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant, la coalició Junts per Catalunya queda exclosa, expressament, de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.

L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per la pàgina web) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a la coalició Junts per Catalunya utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.

L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa de la coalició Junts per Catalunya.

L’usuari o usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a la coalició Junts per Catalunya la llicència indicada en aquest apartat.

Quan la coalició Junts per Catalunya tingui coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserva el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits de contingut estipulats i podrà eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.

 

DONACIONS

D’acord amb l’article 126 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en el cas que l’usuari desitgi fer una donació a Junts per Catalunya a través del Web, l’usuari haurà de facilitar les dades personals previstes en el formulari habilitat a la secció “Fes un Donatiu”.
El registre implica que l’usuari declara tenir capacitat legal necessària per fer la donació.
L’import de les donacions podrà ser qualsevol que indiqui l’usuari, sent el límit de l’aportació per un mateix usuari, d’acord amb allò que disposa l’article 129 de la LOREG, 10.000 euros.

En el supòsit que Junts per Catalunya detecti que hi ha hagut algun error en el procés de la donació, ho notificarà immediatament a l’usuari per a que pugui esmenar-lo el més aviat possible.
Un cop realitzada la donació, l’usuari rebrà una confirmació que ha estat realitzada, per bé que el càrrec s’efectuarà una vegada hagi estat acceptat per l’entitat financera de l’usuari.

 

jurisdicció competent

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de la present política, els Jutjats i Tribunals que coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

 

Segueix-nos

Inscriu-te per sumar-te la llista de Junts per Catalunya.

Et mantindrem informat de les nostres activitats per correu electrònic.
Hi ha hagut un error en processar la vostra petició. Torneu-ho a intentar més tard.